Otwórz/zamknij mapę strony

 

 

         
   Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z „Wojewódzkiego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”

 http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2-3

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób  Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030

http://www.rops.rzeszow.pl/s-104-konkurs-ofert 

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”

http://www.rops.rzeszow.pl/s-26-konkursy-ofert 

 II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień   wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów  Alkoholowych na rok 2021”

http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert 

 

  II kwartał 2021

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1 

 Czerwiec 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030

 

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 II kwartał 2021

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Inicjatywy kulturalne

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/5479-konkurs-ofert-2021 

 II kwartał 2021

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Dziedzictwo kulturalne

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/5479-konkurs-ofert-2021 

 II kwartał 2021

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Edukacja kulturalna

 https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/5479-konkurs-ofert-2021

KANCELARIA ZARZĄDU

 Luty  2021

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2021

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/wklad-dla-organizacji/5405-dotacje-na-wklad-wlasny-w-2021-roku

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

 Luty 2021

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/5397-otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2021-r

II kwartał 2021

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację programów mających na celu poprawę stanu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - Akademia Małych Zdobywców

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/5521-ocena-formalna-ofert-akademia-malych-zdobywcow 

 II kwartał 2021

 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakrersie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Podkarpackim poprzez program rozwoju badmintona https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/5501-otwarty-konkurs-ofert-program-rozwoju-badmintona-w-wojewodztwie-podkarpackim 

  Marzec 2021

 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/nauka/5446-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-nauki-w-2021-r 
    DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM  

 III kwartał 2021

 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III". https://www.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/podkarpacki-wypas/8429-podkarpacki-naturalny-wypas-iii-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-2
    DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  

 Luty 2021

Departament Promocji i współpracy gospodarczej Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tutystyki w 2021 roku. https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/turystyka/5418-konkurs-ofert-2021-turystyka
 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego