layout-wrota-lipiec2014-tlo-sport

sport.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Żródła finansowania

Warunki i tryb wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim

Z budżetu Województwa Podkarpackiego finansowane lub dofinansowane mogą być zadania w ramach:

  1. sportu powszechnego
  2. sportu kwalifikowanego

Sport powszechny

Obejmuje zadania mające na celu podniesienie aktywności fizycznej społeczeństwa Województwa Podkarpackiego upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację i udział w imprezach sportowych, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych.

Wspieranie lub powierzanie zadań, w ramach sportu powszechnego odbywa się w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Sport kwalifikowany

Obejmuje zadania mające na celu podniesienie poziomu wyników sportowych zawodników z Województwa Podkarpackiego, tj.:

  1. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Podkarpackiego,
  2. organizację na terenie Województwa Podkarpackiego lub udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach rangi Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Województwa Podkarpackiego,
  3. organizację lub udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, prowadzonego przez ministerstwo właściwe dla kultury fizycznej i sportu,
  4. szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
  5. zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Podkarpackiego,
  6. obsługa finansowa i administracyjna podkarpackich okręgowych związków sportowych oraz wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych.
  7. organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej,

Realizacja zadań, w ramach sportu kwalifikowanego, obejmuje dyscypliny objęte systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez ministerstwo właściwe dla sportu.

Województwo Podkarpackie finansuje lub dofinansowuje realizację ww. zadań w formie dotacji. Zadania w ramach sportu kwalifikowanego mogą być realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej i związki stowarzyszeń kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Nabór wniosków odbywa się w następujących terminach:

- do 30 listopada – na zadania realizowane od stycznia kolejnego roku,

- do 30 marca – na zadania realizowane od maja,

- do 30 lipca – na zadania realizowane od września,

- do 30 października – na zadania realizowane w grudniu

Ważne dokumenty:

Warunki realizacji zadań w ramach sportu kwalifikowanego

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania

 

Dotacje udzielone z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:MSiT LOGO

PLAKATBoks17