Stypendyści Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie przyznaje stypendia sportowe najbardziej uzdolnionym zawodnikom i zawodniczkom.

Rok - Liczba stypendystów - Kwota przeznaczona na stypendia