layout-wrota-lipiec2014-tlo-sport

sport.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki pismem z dnia 27 grudnia 2016 r. podjęło decyzję o reorientacji  instytucjonalnej i prowadzeniu jednolitego naboru wniosków w MSiT, tak jak miało to miejsce w pozostałych programach; tym samym  zakończyło z dniem 31 grudnia 2016 roku współpracę  z urzędami marszałkowskimi.

W związku z powyższym  Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego (Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej ), dofinansowujący inwestycje sportowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki nie będzie w kolejnych latach realizowany przy współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego realizowany był od 1995 roku poprzez Urząd Wojewódzki, a od 1999 roku poprzez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Roczne limity środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przypadające na nasze województwo kształtowały się w granicach 7,5 – 13 mln złotych. Przy wsparciu tymi środkami  finansowymi powstało na Podkarpaciu ponad 230 sal  gimnastycznych, 15 krytych pływalni i ponad 65 boisk sportowych.

W 2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki  planuje ogłosić 5 programów:

  1. „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” (Strategia) – nabór wniosków trwa cały rok,
  2. „Program modernizacji infrastruktury sportowej” (Remontówka) – nabór wniosków od 1 do 28 lutego 2017 r..
  3. „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” (Szkolny) – nabór wniosków od  1 do 31 marca 2017 r.,”
  4. „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” (Orliki LA) – nabór wniosków od 3 do 28  kwietnia 2017 r.,
  5. Nowy program w następstwie dotychczasowego „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” pn. „Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej” (Terenówka)- -nabór nie jest jeszcze ogłoszony, minimalna wartość zadania 600 tys. zł.

Więcej informacji dotyczących programów na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:  www.msport.gov.plMSiT LOGO