layout-wrota-lipiec2014-tlo-sport

sport.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dodatkowy limit środków na dofinansowanie inwestycji sportowych, w związku z czym Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalą nr XVI/280/15 w dniu 30 listopada dokonał zmian w Programie Rozwoju bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015.

Nabór zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Departament  Edukacji i Nauki ogłasza nabór zgłoszeń realizowanych inwestycji sportowych do dofinansowania w 2015 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów

w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. ( liczy się data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Program inwestycji terenowych” oraz pod numerem telefonu (017) 747 63 29

 

„Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego"

Samorząd Województwa od lat wspiera wszelkiego rodzaju zadania mające na celu rozwój inwestycji sportowych. Od 1999 roku realizuje Program Rozwoju Bazy Sportowej. Realizacja programu sprzyja aktywizacji gmin i ośrodków miejskich jako lokalnych ośrodków aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz wspomaga rozwój infrastruktury społecznej na obszarach peryferyjnych regionu. Oznacza to również wspomaganie oddolnych inicjatyw służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.MSiT LOGO

PLAKATBoks17